top of page
Screen Shot 2021-09-19 at 10.29.20 PM.png
GIA NHẬP THIỆN NGUYỆN VÀ CAM KẾT
(Volunteer form & Waiver form)

Xin thiện nguyện viên vui lòng điền các thông tin, để Ban Điều Hành có thể sắp xếp nhiệm vụ hoặc lớp dạy phù hợp nhất. (Please fill in as much as possible that you can volunteer. Thks.)


(Phụ huynh thiện nguyện trở thành giáo viên chủ nhiệm sẽ được tặng phiếu học 

cho một em trong gia đình học Việt ngữ.)

Trở thành giáo viên chủ nhiệm (to become Vietnamese teacher)

1. Giáo viên có thể dạy: (Xin chọn một hoặc nhiều)

3. Giáo viên có thể dạy: (Xin chọn một hoặc nhiều)

4. Giáo viên có thể giao tiếp lưu loát song ngữ bằng tiếng Việt và tiếng Anh với học sinh.

Besides becoming teacher, please select at least one: (Xin chọn một hoặc nhiều)

Anchor 1
Anchor 2
bottom of page