top of page
Thanksgiving 2021 - San Jose

Thăm Viếng Viện Dưỡng Lão / Visit Nursing Home & thăm người vô gia cư

(visit nursing home and homeless in local areas.)

 

vdl9.2014.JPG
123632977_10164421494505201_591787266552
123210798_388473262296185_35426656635328
144458260_1015975152565282_1909309278118
144467470_2757491434501376_4112486439909
144597497_163602111994625_91311177659766
144824571_4395062987176616_1906002198250
144969225_135497311664758_18229253615098
145035005_1170526550115780_7438462091087

Năm 2020, vì Covid, đoàn An Lạc không có thăm viếng viện dưỡng lão, nhưng vẫn đi cho quà cho người vô gia cư ngủ ngoài trời ở vùng San Jose.  Và quyên góp gởi về VN, đóng góp cứu trợ miền Trung.  An Lạc Từ Tâm đã đi cứu trợ ở Phú Yên, Quảng Bình, Đồng Tháp, và Gò Vấp tại Việt Nam.

bottom of page