top of page

Vietnamese Learning Resources

Below are some useful resources:

https://uocmoviet.org/uoc-mo-viet/

- https://uocmoviet.org/video-day-tieng-viet/

https://www.youtubekids.com/watch?v=yqsux6Y1D1M

Pre-K (Lớp Vỡ lòng):

Chữ cái (Vietnamese alphabets song): https://www.youtube.com/watch?v=QJPA_WbTQ9M

6 dấu thanh (Recognize Vietnamese tongues symbol): https://www.youtube.com/watch?v=CTC9cy-_A5w

Học màu (learn colors): https://www.youtube.com/watch?v=Xzu3NViI4Qk

Đếm 1-10 (Count 1-10): https://www.youtube.com/watch?v=EasLRA5xRHw

Học đếm (learn to count 1-100): https://www.youtube.com/watch?v=_vYfHJ6UKEE

Học tên những loại quả (name of fruits): https://www.youtube.com/watch?v=R0F_M2OT3Tw

Nhạc tai vai gối chân (Head shoulder and toe): https://www.youtube.com/watch?v=Yc-LF5o5uiE

Bộ phận cở thể (body parts): https://www.youtube.com/watch?v=TSaARPG5WM4

Hình khối (Shapes): https://www.youtube.com/watch?v=VW0jHKFGxiw

Cảm xúc (feeling): https://www.youtube.com/watch?v=hfaynyQUWt8

Học từ vựng (single word): https://www.youtube.com/watch?v=FrtKB16Xrws

Thức ăn Việt Nam (Vietnamese food): https://www.youtube.com/watch?v=aBxdrPHf5cc

Thú vật (animals): https://www.youtube.com/watch?v=ZJWuY63-698

Mẫu giáo A (Kindergarden A)

Vietnamese tone: https://www.youtube.com/watch?v=QGLnb0PhVPw&t=73s

Vietnamese consonant: https://www.youtube.com/watch?v=uuQkSwJPiPA&t=45s

Vietnamese vowel: https://www.youtube.com/watch?v=i1qkG7JLfng&t=72s

Vietnamese phrase/slang: https://www.youtube.com/watch?v=K4THEVtroiI

Học giờ (Time): https://www.youtube.com/watch?v=JKeL2B7z8Lw

Đánh vần đơn giản, phụ âm ghép: https://www.youtube.com/watch?v=dFlePBuJmPY&t=0s

- a: https://www.youtube.com/watch?v=w99vH6zFQVc&t=68s

- e: https://www.youtube.com/watch?v=ZKIRjMrWCGk&t=0s

- ê: https://www.youtube.com/watch?v=MnkJy5hvWSs&t=0s

-i: https://www.youtube.com/watch?v=DSEySkRmUTQ&t=441s

-u: https://www.youtube.com/watch?v=GiVoNO7hf08&t=13s

-ư: https://www.youtube.com/watch?v=XZz2Vmcas4o&t=197s

Tập đọc:

https://www.youtube.com/watch?v=m4DKUYo3hUY

Vietnamese vowels, Diphthongs (example: - ai) + Triphthongs (example: -uân)

https://www.youtube.com/watch?v=4I6YA1duC3o&t=237s

Truyện thiếu nhi video có chữ (con em có thể đọc theo)

Rùa và thỏ (Turtle and rabbit): https://www.youtube.com/watch?v=OTCMIXmwOyA

Khỉ và sư tử (Monkey and lion): https://www.youtube.com/watch?v=q6hsgIqfmZs

Ba chú thỏ (three of rabbits): https://www.youtube.com/watch?v=dzeZ5Rf7xR4

Mẫu giáo B (tập đọc):

Rùa và thỏ: https://www.youtube.com/watch?v=-sVdXC6q_0I&t=104s

Con chó và khúc xương: https://www.youtube.com/watch?v=dB5pB...

Lịch sử đức Phật Thích Ca: 

Pre-K (Lớp Vỡ Lòng)
bottom of page