top of page

Tình Mẹ -Mother

Biết ơn trả ơn -gratidute and repay

                                       Cuộc Sống là một món quà, vì vậy chúng ta hãy                                               chân trọng món quà mà chúng ta có. Đôi                                                       khi, sự bận rộn và thời gian đã đánh mất đi tấm lòng. Những video này là món quà chia sẽ cuộc sống tốt đẹp hơn. Mong rằng sẽ giúp ích phần nào trong cuộc sống.

  Life is a gift, so we appreciate the precious that we have. Sometimes, busy time lead to lost of our hearts. The meaningful videos is our a gift for everyone to better lives.                                                                                

                  

 - Precious Lives

Câu chuyện về Người mẹ và tấm lòng của bà. Mặc dầu đôi mắt bị mù và đôi chân già yếu. Bà vẫn vượt qua khó khăn để nấu bữa ăn cho con mình. 

The story of the mother and her heart. Though the eyes are blind and weak legs. She overcame difficult to cook meals for her daughter.

Mãi là Người Cha -Love Dad

       Câu chuyện giữa người cha và con, một hôm khi ngồi trước nhà, người cha cứ hỏi người con nhiều lần vê con chim sẽ. khi người con trả lời trong bực tức lần thứ tư, người cha lấy quyển sách và dạy cho con biết rằng, khi xưa, con có hỏi cha trăm lần, cha vẫn trả lời cho con.

Tình Cha -Father

       Câu chuyênh có thật của Bác sĩ . Prajak Arunthong, khi còn nhỏ, ông trộm thuốc để cứu người mẹ đang bệnh nặng. Nhưng khi bị bắt, ông được một người bán dạo giúp đỡ. Khi lớn, trở thành bác sĩ mỗ não nổi tiếng, Ông vẫn không quên ân nhân của mình.  

Tấm Lòng Vàng (Kind-hearted)

Dr. Dr. Prajak Arunthong went from a child who was a thief in order to aid his sick mother to a brilliant brain surgeon that God would later use to save the life of the man that would be used to set him on the right path.
 

Trái tim nhân hậu -WarmHeart 

Hãy tôn quý Khi Cha mẹ còn - please care for your parents

 Mẹ và cuộc sống -  Mother and Life 

Người Mẹ - Mother 

Đời Sống của 1 con người 

- Life of person

     The story between father and son, one day when sitting in front of the House, the father ask his many times mitigating birds will. When his answer in cinch four time, the father took the book and teach children that, when you was a child, I asked my father hundreds of times, he still answers for you.

Hãy giúp khi có thể - Help if you can

Cha tôi, một người nói dối

- My Dad is a liar!

bottom of page