top of page

Ủng hộ / donation:

Mọi cúng dường sẽ được khấu trừ thuế (All donations are tax deductible.)

Option 1:

Quý vị có thể chuyển qua zelle: chua@chuaanlacsj.org, memo: về việc gì, số điện thoại.

Sau khi chúng tôi nhận được tịnh thí, sẽ gửi biên nhận đến quý vị qua điện thoại.

 

(You may wire transfer donation to zelle: chua@chuaanlacsj.org, memo: purpose, your phone number.

After we receive, we will send you a receipt by phone.

To: An Lac Temple

1647 E San Fernando St

San Jose CA 95116

Kính chúc quý vị luôn khỏe, bình an,

(May you be healthy and well)

Chùa An Lạc

_______________

** Everytime you buy from smileamazon.com, Amazon will donate to An Lac Temple, .05%.  Please sign in and click donate to charity: An Lac temple, San Jose.

bottom of page