top of page
Events at San Jose
Nhóm thiện nguyện đông y bấm huyệt và châm cứu, bắt mạch
Thứ 7 (Saturday)

8:30 AM-11 AM
(408)-677-1212
Notes: Nhớ mang thẻ ID trước khi đến chữa bệnh
Hớt tóc miễn phí cho các bác vào thứ 4 (Wednesday), xin gọi điện thoại trước khi đến. (408)-749-1970.

Need Volunteers to pack up food for the needy on the 2nd and 4th of the month.

(we're a partner with pack up food for needy at Mexican Heritage Plaza)
bottom of page