top of page

Thư cảm ơn (Appreciation letters)

Cảm ơn quý Sư và Phật tử xa gần, đây là danh sách quý Sư và Phật tử đóng góp giúp người nghèo bị Covid tại Thủ Đức và Sài Gòn:

 

1 tấn gạo = $800 đô chia khoảng 100 phần.

 

Phật tử Hoa Ngọc, Bảo Ngọc, Trí Châu = $150

Vô danh: $90 GD

chị Hậu: $500

Chị Thi Thi $100

Bác sĩ Tâm Đạo $130

Sư Bà $200

Trang Anh Huynh hồi hướng cho bé vô danh $500

GD Thanh Phan/ Hanh $370

Chú Thiện Mỹ $50

Vô Danh $300

Chị Mộng Tuyền $100

Chị Quảng Diệu Đài $40

Gd chị Phi Loan $100

Vô danh $20

Chị Khang Li $100

Ngọc Ánh $20

Diệu Lành A $20

Diệu Âm $50

Diệu Dung $50

Cô Hiền Ngọc $100

Quảng Từ Tâm $30

Má Henry $100

Thùng Phước Sương $100

phước sương $23

Chi T Nguyen #626 $100

My Hoa Dang #7198 $100

Thủy Liễu Ly $200

Thùng phước sương thứ 7 $160

Thùng phước sương Chủ Nhật $5

Thảo Mã hồi hướng cho cha là Mã Hen Luỹ sớm được bình phục khoẻ mạnh $200

Vinh Ng #305 $200

PH $24

My Hoa Dang #7198 $100

Chi Ng #626 $100

Từ Lợi $100

SC Minh Định $50

Phước Sương thứ 2 $21

Uyên Phan $100

Gina Vu $200

Thao Tran $50

Huong Sen Foundation $1000

Lieu Sanh $100

Phuoc suong thu 4 $165

Tina Cao $200

Phuong Chau $200

GĐ và bạn bè cô Thuỷ Đỗ $1560

Hà Nguyễn $50

Chị Vi $220

Chơn Bạch $100

Chơn Khiết $100

Quảng Liên & Nguyên Khương $50

Trúc Toàn $25

Kenny & Katherine Le $50

Thomas Phan #3856 $500

-------------------------------------- $9273.00

Sư Bà Chùa An Lạc                    727.00

-----------------------------------$10,000.00

 

Thuy Dinh $100 chuyển trực tiếp đến PL $100

Đợt 1: Tuần vừa rồi gửi về VN $6000.

Đợt 2: Tuần này, thứ 3 gửi về $4000.

Tổng kết quyên góp trong vòng 2 tuần: $10,100.00 

---- July 14 2021-----

bottom of page